Servetifünun Dönemi’nde sade, Millî Edebiyat Dönemi’nde ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi’nin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır?

Servetifünun Dönemi’nde sade, Millî Edebiyat Dönemi’nde ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Servetifünun Dönemi’nde aruz, Millî Edebiyat Dönemi’nde hece ölçüsü kullanılmıştır.
Servetifünun Dönemi’nde bireysel, Millî Edebiyat Dönemi’nde toplumsal konular işlenmiştir.
Servetifünun şiirinde Batı ve divan edebiyatı, Millî Edebiyat Dönemi’nde halk edebiyatı etkileri görülür.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 4 kez cevaplandı.

4 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.