İmamiyye

İmamet konusunu İslam dininin esaslarından kabul eden ve Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali ve onun iki oğlu Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i ve bunların torunlarını Allah’ın emri ve Hz. Peygamberin de tayiniyle imam kabul eden Şia’nın koludur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

İmamiyye

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Eş’arîlik
Zeydiye
Müşebbihe
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 276 kez cevaplandı.

134 kez doğru cevapladı.

142 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.