Edebiyat toplumdaki her türlü de ğişime yön veren bir uğraştır.

Yeni açılan okullar, sayıları artan gazeteler; Avrupa’dan gelen fikirler yenilik hareketlerine daha bir canlılık kazandırmış ve güç katmıştır. Netice itibariyle bu yenilikler zamanın akışı içinde idari ve siyasi sahadan fikir ve sanat hayatına, güzel sanatların çeşitli dallarına sirayet etmiştir. Batı mimarisi, resim, heykel ve musikisi yavaş yavaş Türk dünyasında yeretmeye başlıyordu.------
Bu parçanında boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Edebiyat toplumdaki her türlü de ğişime yön veren bir uğraştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Bütün bu gelişmelerin edebiyatı etkilememesi imkânsızdı.
Güzel sanat dallarından biri olan edebiyat da bu değişimden etkilenmiştir.
Sosyal alandaki bu farklılaşma kaçınılmaz olarak edebiyatta da kendini gösterir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 76 kez cevaplandı.

40 kez doğru cevapladı.

36 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.