Şiirler serbest ölçüyle yazılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin özelliklerinden değildir?

Şiirler serbest ölçüyle yazılmıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
Doğa güzellikleri, kahramanlık, gurbet, ölüm gibi temalar işlenmiştir.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 8 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

7 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.