çadır -- > kurganların

“Yarı göçebe yaşam biçimi, Hunlarda ---I--- sanatının, ölümden sonraki yaşama ait dinsel inanışları da ---II--- gelişmesini sağlamıştır.”
Hun sanatı ile ilgili yukarıda verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere, hangi seçenekte verilen bilgiler yazılmalıdır?
I -- > II

çadır -- > kurganların

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Moğol -- > mimarinin
Türk -- > at koşum takımlarının
Esik -- > dokumacılığın
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.