Baskı altında olunan dönemlerde Mesih beklentisi azalmıştır.

Yahudi inancına göre Mesih ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Baskı altında olunan dönemlerde Mesih beklentisi azalmıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Hz. Davud’un soyundan gelecektir.
Ortodoks Yahudiliğinde temel inanç olarak kabul edilir.
Dünyevî bir kral mı yoksa semavî bir şahsiyet mi olacağı konusu ihtilaflıdır.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 59 kez cevaplandı.

23 kez doğru cevapladı.

36 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.