Kuruldukları bölge

Karahanlılar, 840 yılında kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. Sonradan devletin başına geçen Satuk Buğra Han İslamiyet’i resmî din olarak kabul etmiştir.
Verilen metinde Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bir bilgi yoktur?

Kuruldukları bölge

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Dini inanışları
Kuruluş tarihi
İlk hükümdarı
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim ortaokulu

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.