Medreselerin kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşayışı düzenlemek amacıyla yapılan inkılaplardan değildir?

Medreselerin kaldırılması

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Soyadı Kanunu’nun kabulü
Kıyafette değişiklik yapılması
Servetifünun Dönemi
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.