Hikâye, roman, tiyatro türlerinde kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi emredici anlatımın özelliklerinden biri değildir?

Hikâye, roman, tiyatro türlerinde kullanılır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Cümlelerde fiiller hâkimdir.
Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır.
Telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.