Diyalektik yöntemi kullanmaları

Hegel’in diyalektiğinden etkilenen Karl Marks, “diyalektik materyalizm” adını verdiği yeni bir kuram oluşturmuştur. Hegel’in sisteminde varlık düşünce ile başlar, düşünce maddeyi ve doğayı yaratır. Marks’ta ise varlık madde ile başlar, düşünce ise maddenin ürünüdür.
Parçaya göre Marks ve Hegel’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

Diyalektik yöntemi kullanmaları

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Maddeyi düşünceden üstün tutmaları
Varlığın düşünceden oluştuğunu savunmaları
Düşüncenin maddeden oluştuğunu savunmaları
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 40 kez cevaplandı.

18 kez doğru cevapladı.

22 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.