Dekorlara yer verilmiştir.

TEVFİK – Hayır, efendim, hayır, Meftun’dan bahsediyorduk. Neden yüzünü buruşturuyorsun?
SABRİ – Vezan, size ters söylemiş.
SELVİ – (Çıkarken) İkisi de bir kapıya çıkar.
SABRİ – (Selvi çıktıktan sonra, Tevfik’e) Ayıkla pirincin taşını!
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Dekorlara yer verilmiştir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Açıklamalar ayraç içinde verilmiştir.
Günlük konuşma dilinden yararlanılmıştır.
Mimik kullanılmıştır.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 447 kez cevaplandı.

282 kez doğru cevapladı.

165 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.