I ve II.

Peygamberler:
I. Sorumlu ve mükelleftirler.
II. Allah’ın seçmiş olduğu elçilerdir.
III. Aynı kavme gönderilmişlerdir.
IV. Arasında derece farklılıkları bulunmaz.
numaralanmış ifadelerden hangisi doğrudur?

I ve II.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
III ve IV.
I ve IV.
II ve III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 83 kez cevaplandı.

59 kez doğru cevapladı.

24 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.