Kişi başına düşen gelir

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede en önemli ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Kişi başına düşen gelir

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Okuryazar oranı
Çocuk ölüm oranı
Bağımlı nüfus sayısı
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.