Tarih-i Cihanküşa

Eski Çin kaynakları dışında Orhun Yazıtları’ndan ilk söz eden kaynak, 13. yüzyılda tarihçi Cüveyni’nin _________ adlı kitabıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Tarih-i Cihanküşa

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Divanü Lügati’t-Türk
Kitâb-ı Bahriye
Muhakemetü’l Lugateyn
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.