Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla

Aşağıdakilerden hangisiyle, farklı okullarda yetişen genç kuşaklar arasındaki kültürel çatışma ortadan kaldırılmak istenmiştir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Şapka Kanunu’yla
Soyadı Kanunu’nun kabulüyle
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 7 kez cevaplandı.

6 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.