Yanyalı Esad Efendi

Lale Devri’nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biridir. Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın isteğiyle Aristo’nun “Fizika’’ eserini İoannis Kottinius’un (Ayenis Kottinus) yorumunu esas alarak Arapçaya çevirmiştir.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Yanyalı Esad Efendi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Evliya Çelebi
Kâtip Çelebi
Naima Efendi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 602 kez cevaplandı.

297 kez doğru cevapladı.

305 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.