Heykel, anıt ve benzeri unsurlar şehrin merkezinde konumlandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İslam şehirlerinin genel özelliklerinden biri değildir?

Heykel, anıt ve benzeri unsurlar şehrin merkezinde konumlandırılmıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yollar, insanların kurumlara kolayca ulaşmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır.
Şehrin fiziki yapısı Müslümanların dinî hayatı gözetilerek oluşturulmuştur.
Hayatın akışını ibadetlerin yapılma süreçleri düzenlemiştir.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 6 kez cevaplandı.

6 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.