Paris Barış Konferansı

I. Dünya Savaşı’nın galip devletleri ile mağlup devletleri arasında imzalanacak barış antlaşmalarının koşullarını hazırlamak ve Osmanlı Devleti’nin topraklarını yeniden paylaşmak için toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir?

Paris Barış Konferansı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kahire Konferansı
Yalta Konferansı
Londra Konferansı
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1532 kez cevaplandı.

1145 kez doğru cevapladı.

387 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.