1.

(1) Gözlem bir olayı, bir nesneyi ya da bir canlıyı dikkatle inceleyerek onun hakkında bilgi toplamaya çalışmaktır.(2) Gözlem yaparken duyularımızı kullanırız.(3) Örneğin bir kuşu gözlemliyorsak kuşun çıkardığı sesi duymaya çalışır, nasıl göründüğünü inceler, nasıl hareket ettiğini izleriz.(4) Gözlemleyeceğimiz şeye bağlı olarak dürbün, büyüteç, cetvel gibi değişik araçlardan yararlanırız.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tanım yapılmıştır?

1.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
3.
2.
4.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim ortaokulu

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 4 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

4 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.