II. Meşrutiyet Dönemi

1879’da Seraskerlik makamına bağlı olarak kurulan Umum Jandarma Merkeziyesi, aşağıdaki dönemlerin hangisinde yeniden düzenlenerek “Umum Jandarma Komutanlığı”na dönüştürülmüştür?

II. Meşrutiyet Dönemi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tanzimat Dönemi
Cumhuriyet Dönemi
I. Meşrutiyet Dönemi
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 142 kez cevaplandı.

36 kez doğru cevapladı.

106 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.