I > II > III

Düz zincirli bazı alkoller aşağıda verilmiştir.
I. C3H7 - OH
II. C4H9 - OH
III. C5H11 - OH
Buna göre bu alkollerin aynı koşullarda sudaki çözünürlüklerinin büyükten küçüğe sıralanması seçeneklerin hangisinde doğrudur?

I > II > III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I > III > II
II > I > III
III >  II > I
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 35 kez cevaplandı.

12 kez doğru cevapladı.

23 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.