“…Kulları içerisinde, ancak bilenler Allah’a karşı gereğince saygı ve korku hisseder…”(Fâtır suresi, 28. ayet)

“…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu, ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür.”
(Zümer suresi, 9. ayet)
Bu ayetin mesajını destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

“…Kulları içerisinde, ancak bilenler Allah’a karşı gereğince saygı ve korku hisseder…”(Fâtır suresi, 28. ayet)

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
“Yahudilerden ve Hristiyanlardan başka hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntularıdır. De ki: Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.”(Bakara suresi, 111. ayet)
“Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi, biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.”(En’âm suresi, 148. ayet)
“...Kim Allah ve Resûlü’ne karşı gelirse onun için cehennem ateşi vardır...”(Enfâl suresi, 13. ayet)
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 39 kez cevaplandı.

24 kez doğru cevapladı.

15 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.