3d > 4s > 3p

3p, 3d ve 4s orbitallerinin enerjilerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

3d > 4s > 3p

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
3d > 3p > 4s
4s > 3d > 3p
4s > 3p > 3d
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 421 kez cevaplandı.

222 kez doğru cevapladı.

199 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.