Emin Bülent Serdaroğlu

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” adıyla anılan topluluk içinde yer almamıştır?

Emin Bülent Serdaroğlu

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Halit Fahri Ozansoy
Faruk Nafiz Çamlıbel
Yusuf Ziya Ortaç
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.