Güzel ahlakın kaynağının din olduğuna

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”
(Hucurât suresi, 13. ayet)
Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Güzel ahlakın kaynağının din olduğuna

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Allah katında üstünlüğün takva ile olduğuna
Irk, renk, dil farklılıklarının sebep ve hikmetinin olduğuna
İnsan olma bakımından herkesin birbirine denk olduğuna
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 66 kez cevaplandı.

16 kez doğru cevapladı.

50 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.