Şurta -- > Subaşılar -- > Zaptiyeler

“Selçuklularda ----I---, Osmanlılarda ---II---, daha sonraları ---III--- ve yakın tarihte de Jandarma, emniyet ve asayiş hizmetlerini yürüten askerî kolluk teşkilatları olarak görülmektedirler.”
Verilen bilgi cümlesinde, numaralandırılarak boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kavramlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I -- > II -- > III

Şurta -- > Subaşılar -- > Zaptiyeler

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Subaşılar -- > Şurta -- > Zaptiyeler
Zaptiyeler -- > Şurta -- > Subaşılar
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.