Cumhuriyet Dönemi 19181968 yılları arasını kapsar.

Parse error: syntax error, unexpected '!' in /home/theinek/public_html/app/models/general/soru_ic.php on line 1