I, II ve III

I. Hipotez mantıksal ve rasyonel olmalıdır. II. Hipotezin sınanabilir bir kimliği olmalıdır.III. Hipotez literatürlere uyumlu olmalıdır.Buna göre yukarıdakilerden hangileri hipotezde olması gereken özelliklerdendir?

I, II ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
I ve II
II ve III
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.