Mukallit

Hüküm çıkarma yetkisi ve becerisi olmadığı için müctehidin görüşlerine göre hareket eden kişiye ne ad verilir?

Mukallit

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Muhaddis
Fakîh
Müftî
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 37 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

29 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.