Neozoik

Ege Denizi’nin ortaya çıkışı, linyit, petrol ve tuz yataklarının oluşumu hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

Neozoik

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Prekambrien
Paleozoik
Mezozoik
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 61 kez cevaplandı.

20 kez doğru cevapladı.

41 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.