Dede Korkut Hikâyeleri

Bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşan eser Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahiptir. Eser Türklerin o dönem örf, âdet, toplum ve aile yapısını bir kahraman etrafında çoğunlukla yiğitlik havasında yansıtır. Türk dilinin 13-14. yüzyıl özelliklerini yansıtması açısından da oldukça önemlidir. Ayrıca eser halk hikâyesi olarak değerlendirilse de büyük bir destan parçası görünümündedir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Dede Korkut Hikâyeleri

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Battalname
Danişmendname
Cemşid ü Hurşit
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 30 kez cevaplandı.

17 kez doğru cevapladı.

13 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.