I ve III

I. Okuryazarlık oranı
II. Kırsal nüfus oranı
III. Ortalama yaşam süresi
1950’den 2015 yılına kadar geçen sürede ülkemizin nüfus özellikleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangilerinde artış olmuştur?

I ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
II ve III
Yalnız II
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 54 kez cevaplandı.

34 kez doğru cevapladı.

20 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.