Servetifünun Edebiyatı – Telemak – roman

• Başarılı Türk romanlarından biri olarak kabul edilen “Aşk-ı Memnu”, _________ Dönemi sanatçılarından Halit Ziya Uşaklıgil’e aittir.
• Türk edebiyatında ilk çeviri roman örneği, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği _________ adlı eseridir.
• Dünya edebiyatında _________ türünün ilk örneğini 16. yüzyılda İspanyol yazar Miguel de Cervantes, Don Kişot adlı eserle vermiştir.
Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Servetifünun Edebiyatı – Telemak – roman

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tanzimat Edebiyatı – İntibah – hikâye
Tanzimat Edebiyatı – Mai ve Siyah – hikâye
Servetifünun Edebiyatı – Monte Cristo – tiyatro
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 215 kez cevaplandı.

125 kez doğru cevapladı.

90 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.