Tarafsız kalmıştır.

II. Dünya Savaşı’nın başlarında Türkiye’nin izlediği tutum için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Tarafsız kalmıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Müttefik Devletleri’ne katılmıştır.
Rusya’yla iş birliği içinde olmuştur.
Mihver Devletleri’nin yanında yer almıştır.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.