Eğitim ve öğretim hakkı

Aşağıda 1982 Anayasası’nda yer alan 42. Maddeden bir bölüm verilmiştir.
-İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
-Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.
Bu ifadeler aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?

Eğitim ve öğretim hakkı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Seçme ve seçilme hakkı
Konut dokunulmazlığı hakkı
Özel hayatın gizliliği hakkı
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim ortaokulu

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.