I. – III.

I. Çağrışım gücü yüksek olan metinlerdir.
II. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
III. Üslup kaygısı vardır.
IV. Düşüncelerin okuyucuya en açık şekilde aktarılması amaçlanır.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde edebi metinlerin özellikleri doğru verilmiştir?

I. – III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I. – IV.
III. – IV.
II. – IV.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.