Dil

Kültür; halkın geleneklerinden, yapageldiği şeylerden, örflerinden, sözlü ve yazılı edebiyatından, dilinden, musikisinden, dininden, ahlakından, estetik ve ekonomik mahsüllerinden oluşur.
(Turan Karataş - Edebiyat Terimleri Sözlüğü)
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan ögelerden biri değildir?

Dil

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sanat
Müzik
Siyasi Tarih
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.