İnsanları toplum yapan her türlü değer, dil vasıtasıyla geleceğe aktarılır.

Dilin önemli özelliklerinden birisi, içinde konuşulduğu toplumların her türlü birikimini nesilden nesile aktarmasıdır. İnsanlar kimi yaşamsal ve fiziksel özelliklerini kalıtım yoluyla elde ederler. Ancak dili anne ve babamızdan kalıtım yoluyla değil, içinde büyüdüğümüz toplulukta insanları dinleyerek, onlara benzemeye çalışarak, onlarla konuşarak, doğuştan getirdiğimiz dil yetisini işleyerek edinmiş oluruz. İnsanoğlu, içinde yetiştiği topluluğun dilini edindikten sonra dil aracılığı ile o topluluğun tüm birikimlerini kendisinden sonra gelen kuşaklara aktarır. Toplumları kalıcı kılan, dilin bu özelliğidir.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

İnsanları toplum yapan her türlü değer, dil vasıtasıyla geleceğe aktarılır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en önemli araçtır.
Toplum olmanın ilk şartı aynı dili konuşmaktır.
Dil, kendisini sürekli yenileyen canlı bir varlıktır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.