Edebiyatı Cedide

Serveti Funûn dergisi etrafında toplanan yazarların ve şairlerin 1896 1901 yılları arası oluşturduğu edebiyatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Edebiyatı Cedide

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tanzimat edebiyatı
Millî Edebiyat
Fecri Âti
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.