Mutezile mezhebinin ortaya çıkışı

İslam dininin aslî hükümlerinin temellendirilmesi, sistematik hâle getirilmesi, izah ve ispat edilmesi, karşı fikirlerin cevaplandırılması amaçlanmıştır. Yabancı kültürlere karşı inanç esaslarının savunulmasında ve inançla ilgili problemlerin çözümünde akıl ön planda tutularak naslar buna göre tevil edilmiştir. Bu dönem “kelamın doğuşu” olarak da adlandırılmıştır.
Hakkında bilgi verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Mutezile mezhebinin ortaya çıkışı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ehl-i sünnet mezhebinin ortaya çıkışı
İlk fikrî hareketler ve ihtilaflar
Yeni ilm-i kelam
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 25 kez cevaplandı.

7 kez doğru cevapladı.

18 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.