I ve II

Aşağıdaki devletlerden hangileri, Türkiye’nin, Milletler Cemiyetine üye olarak kabul edilmesi için Genel Kurula teklif vermiştir?
I. İspanya
II. Yunanistan
III. Almanya
IV. İngiltere

I ve II

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
I, II ve III
I, II, III ve IV
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.