Avazeyi bu âleme Davud gibi sal Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş (Tariz)

Aşağıdaki dizelerin hangisi, ayraç içinde verilen edebî sanata uygun bir örnek değildir?

Avazeyi bu âleme Davud gibi sal Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş (Tariz)

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Bu kadar letafet çün sende var Beyaz gerdanına bir de ben gerek (Tevriye)
Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ (Benzetme)
Bir gün meşe dedi ki kamışa: “Tabiattan şikâyet etmeye hakkınız var.” (Konuşturma)
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.