“Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Din de yalnız O’nundur…” (Nahl suresi, 52. ayet)

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin İslam ahlakının kaynaklarından olduğuna örnek oluşturmaz?

“Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Din de yalnız O’nundur…” (Nahl suresi, 52. ayet)

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
“Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler...” (Fetih suresi, 10. ayet)
“De ki, eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet)
“…Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının. Allah’tan korkun…” (Haşr suresi, 7. ayet)
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 315 kez cevaplandı.

192 kez doğru cevapladı.

123 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.