Hârici

Sıffîn Savaşı’ndan sonra gerçekleşen Hakem Olayı’nda Hz. Ali’yi destekleyen bir grup daha sonra ondan ayrılmıştır. Bunlara ayrılan, terk edip giden anlamında _________ denilmiştir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Hârici

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Eş’ari
Mutezili
Selefi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 38 kez cevaplandı.

23 kez doğru cevapladı.

15 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.