Hilekârlık

“Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.”
(Mutaffifîn suresi, 2-3. ayetler)
Bu ayetlerde vurgulanan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Hilekârlık

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Rüşvet
Tecessüs
Karaborsacılık
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 425 kez cevaplandı.

352 kez doğru cevapladı.

73 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.