III.

I. Ansiklopedi niteliğinde ilk Türkçe sözlüktür.
II. İslamiyet öncesi döneme ait şiirlere yer verilmiştir.
III. Türkçenin bilinen ilk yazılı metnidir.
IV. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
Divanü Lügati’t-Türk ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I.
IV.
II.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.