III.

I. Ansiklopedi niteliğinde ilk Türkçe sözlüktür.
II. İslamiyet öncesi döneme ait şiirlere yer verilmiştir.
III. Türkçenin bilinen ilk yazılı metnidir.
IV. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
Divanü Lügati’t-Türk ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I.
IV.
II.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.