Semai

Halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Hece ve aruzla yazılan iki çeşidi vardır. Heceyle yazılanı şekil açısından koşmaya benzer. Uyak şeması xaxa / abcb / dddb / eeeb … şeklinde olan bu nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

Semai

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Gazel
Mâni
Türkü
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.