Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde doğa turizmi gelişmiştir.

Turizm faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde doğa turizmi gelişmiştir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Avrupa kıtası en fazla turist çeken kıtadır.
Gelişmiş ülke vatandaşları turizm faaliyetlerine daha fazla katılmaktadır.
Turizm faaliyetleri toplumlar arası kültürel etkileşime katkı yapmaktadır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.