Şathiye

Aşağıdakilerin hangisi dinî- tasavvufi Türk şiiri nazım türlerinden biridir?

Şathiye

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kaside
Koşma
Semai
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 24 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

23 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.