D – Y – D

• Polisiye romanlarda çözülmesi gereken esrarlı bir olay bulunur.
• 1980 sonrası Türk romanında toplumcu gerçekçilik anlayışı egemen olmuştur.
• Postmodern romanlarda metinlerarasılık, üstkurmaca gibi anlatım teknikleri kullanılır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

D – Y – D

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Y – Y – D
D – D – Y
Y – D – Y
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 312 kez cevaplandı.

176 kez doğru cevapladı.

136 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.